meer- en hoogbegaafdheid

Officieel worden kinderen meerbegaafd of bovengemiddeld begaafd genoemd bij een IQ tussen 115 en 130. Vanaf 130 spreekt men over hoogbegaafdheid. Dat is de theorie.

In de praktijk zien we dat een IQ-cijfer niet de enige bepalende factor is. Meer- en hoogbegaafdheid is zo veel meer dan dat. Je zijnskenmerken en de omgeving waarin je opgroeit, bepalen wie je bent én wie je kunt worden.

Hoogbegaafde kinderen denken nog sneller en complexer dan begaafde kinderen. Zij hebben een heel scherp oog voor details, een bijzonder goed geheugen en een sterke mate van perfectionisme. Heel belangrijk is hun intensiteit. Zij nemen informatie zeer intens op en worden door ouders vaak een spons genoemd. Ook voelen zij vaak heel intens. Als meerbegaafde kinderen intens zijn, dan zijn hoogbegaafde kinderen dat nog veel meer. Als het gaat om uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen, dan gaat die intensiteit in een nog hogere versnelling.

 • Wil je kind leren hoe het (beter) met de vele prikkels van elke dag kan omgaan, hoe het dat snelle, drukke hoofd even stil kan krijgen?
  Dan kan yoga of relaxatie helpen. Dat kan in kleine groep of individueel.

 • Wil je kind zichzelf beter leren kennen?
  Wil je kind ontdekken hoe het zich (weer) beter in zijn vel kan voelen, op school of thuis? 
  Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken we waar jullie nood aan hebben en wat de mogelijkheden zijn.
  (leer)begeleiding/coaching - psycho-educatie - mindsettraining - Talentenbabbel - yogarelaxatie

 • Wil je kind graag in contact komen met ontwikkelingsgelijken?
  Wisperminne organiseert enkele keren per jaar activiteiten in kleine groep.

 • Heb je als ouder een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid en heb je daar vragen bij?
  Tijdens een Ouderbabbel luister ik naar wat jij als ouder nodig hebt, geef ik wat meer uitleg rond hoogbegaafdheid en zoeken we samen wat de volgende stap kan zijn.
  Ik volgde de Expertopleiding Hoogbegaafdheid bij Hoogbloeier. Zo leerde ik heel wat nieuwe mensen kennen die in Vlaanderen ook met hoogbegaafdheid bezig zijn. Elk heeft vaak een specialisatie: plusgroepen, oudertrajecten, ADHD, autisme, schoolbegeleiding, testing … Een uitgebreid netwerk om door te verwijzen of advies op te vragen.